Samen van de zon profiteren  Volg ons op facebook  Ik doe mee!

Profiteren als gemeenschap

Uiteindelijk is het de coöperatie begonnen om behoud van een voor mens en dier leefbaar klimaat. Daarom willen we gebruik van groene energie stimuleren en wellicht op den duur ook projecten aanpakken waarmee we lokaal met elkaar ons energieverbruik kunnen minderen.

In onze samenleving is daarvoor de prijsprikkel doorslag gevend. Daar maken wij met onze coöperatie gebruik van. Alle mensen in de gemeenschap kunnen profiteren: Leden, dakeigenaren, participanten in de achtergestelde geldlening en onze gemeente als garantsteller op de bij de bank aan te trekken lening. Bovendien gunnen we veel werkzaamheden aan lokale bedrijven. Met op die manier investeren willen we de miljoenen euro’s die we tot nu toe jaarlijks in Hof van Twente uitgeven aan fossiele energie zo veel mogelijk in onze eigen lokale gemeenschap houden. En die niet langer naar grote (buitenlandse) energiebedrijven en hun financiers laten stromen.

Helaas ervaren we de waarde van een schone omgeving en leefbaar klimaat (nog) niet zodanig dat we zonder prijsprikkel de daarbij horende dagelijkse keuzen maken. Het ideaal van onze coöperatie is dat we daar met elkaar anders – totaal anders – in gaan handelen.