Samen van de zon profiteren  Volg ons op facebook  Ik doe mee!

Profiteren als lid

Als lid  van Hof van Twente op Rozen kun je profiteren van op lokale bedrijfsdaken opgewekte goedkope groene stroom. De coöperatie maakt namelijk gebruik van de Regeling Verlaagd Tarief energiebelasting bij collectieve opwek (RVT), ook wel postcoderoos genoemd.

Hoe zit ons aanbod in elkaar?
Op grond van de RVT krijg je de energiebelasting, in 2019 12 cent (incl. btw) per kWh, bij de jaarafrekening terug van je energieleverancier. Daarvan heeft de Coöperatie 8 cent per kWh nodig voor financierings- en exploitatiekosten van de zonnestroominstallaties. Per saldo levert dit een korting van 4 cent per kWh* op. Hier hoef je niets voor te doen. Dit regelt de Coöperatie. De korting wordt elk jaar door de Algemene Ledenvergadering door de leden van de Coöperatie zelf vastgesteld.
*Omdat voor ondernemers btw geen kostenpost is, is hun voordeel feitelijk 1,86 cent per kWh. Dit is de energiebelasting excl. btw ad 9,86 cent minus de afdracht aan de coöperatie van 8 cent per kWh.

Om optimaal gebruik te maken van de RVT moet alle stroom die we als coöperatie produceren door onze leden afgenomen worden. Om te voorkomen dat we door hoger dan geraamde stroomproductie of lager dan geraamd stroomverbruik niet alle geproduceerde stroom onder de RVT kunnen brengen, houden we een veiligheidsmarge van 15% aan. We gaan er vanuit dat leden over circa 85% van hun opgegeven stroomverbruik gaan profiteren.

Je betaalt voor je lidmaatschap eenmalig over 85% van je opgegeven verbruik een inleg van 1 cent per kWh. Dit incasseren wij pas als zich voldoende leden hebben gemeld voor de realisatie van een nieuw Zonnedak en zeker is dat je van je lidmaatschap gaat profiteren. Lidmaatschap verdien je in een kwartaal terug en is daarna een 15-jarig voordeelticket!

Je kunt je hier aanmelden als lid van onze Coöperatie, mits je in één van de in de tabel genoemde postcodes woont.
Het bestuur behoudt zich het recht voor het lidmaatschap te weigeren indien een optimale uitvoering van de RVT dat vereist.

Overige voordelen
Als lid heb je extra voordeel als je klant wordt van ons eigen energiebedrijf.

Je hebt als lid voorrang bij het inschrijven op de door de coöperatie bij iedere nieuwe investeringsronde uit te geven achtergestelde lening. Deze geeft een rente van 5%.

Als lid ben je mede-eigenaar van onze coöperatie (zie onze Statuten). Je deelt als lid mee in de reserve die de coöperatie opbouwt. De leden beslissen samen wat hiermee gebeurt.

Aan het lidmaatschap zijn geen risico’s verbonden. Die liggen bij de financiers van Hof van Twente op Rozen. In het slechtst denkbare geval verlies je (een deel van) de korting van 4 cent per kWh.